młodzież przy ognisku

O Fundacji Promyk

Fundacja Promyk powstała w 2011 roku. Fundatorami i założycielami byli pracujący już zawodowo i mający własne rodziny, dawni instruktorzy ZHP, wywodzący się ze środowiska wrocławskiej 7 Drużyny Harcerzy Starszych, im Janka Rumockiego "Bonawentury", harcerza Szarych Szeregów, żołnierza batalionu "Zośka", poety, który zginął w Powstaniu Warszawskim.
Drużyny, która przez cały okres swojego istnienia była związana z VI Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu im. B.Prusa, przy którym działała i wychowywała kolejne pokolenia młodzieży.

Od tego czasu działania fundacji były swego rodzaju kontynuacją harcerskiej pracy instruktorskiej jej założycieli...

Zakres działania i cele

1. Rozwijanie kluczowych kompetencji poszczególnych grup społecznych, warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, tolerancji i aktywności oraz rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego;

2. Rozwój innowacyjnych, pozaszkolnych form kształcenia dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzących ze środowisk defaworyzowanych;

3. Wyrównywanie szans społecznych w dostępie do edukacji, kultury, ,sportu, rynku pracy, oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;

4. Pielęgnowanie tradycji i kultury narodowej, dbanie o rozwój świadomości narodowej i kulturowej;

5. Ochrona dóbr kultury i zabytków;

6. Wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego w dziedzinie kultury, edukacji, kultury fizycznej;

7. Ochrona środowiska naturalnego i propagowanie działań ekologicznych;

8. Rozwój turystyki i rekreacji, propagowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu życia;

9. Rozwój integracji międzypokoleniowej;

10. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny i rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży;

11. Rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa;

12. Wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

Zarząd Fundacji Promyk

Magdalena Stembalska

Honorata Tomczyk

kadra fundacji

Kadra Fundacji

wolontariusze fundacji

Wolontariusze Fundacji

przyjaciele fundacji

Przyjaciele Fundacji