Warsztaty

Kursy językowe

Projekty kulturalne

Obozy dla dzieci i młodzieży

Wyjazdy integracyjne dla dzieci, młodzieży i rodzin

Wspieramy aktywność fizyczną. Organizujemy działania kulturalne, edukacyjne, wychowawcze i interacyjno-rekreacyjne.

Myślimy o przyszłości!

Ofertę kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży warunkuje ich przyszłą obecność w świecie i społeczeństwie.

Formę działania opieramy na metodzie harcerskiej, wychowania do odpowiedzialności i kształtowania osobowości młodego człowieka poprzez m. in. naukę działania, umiejętność pracy w grupie, współdziałanie i jednocześnie samodzielność oraz kształtowanie potrzeby indywidualnego rozwoju i samodoskonalenia opartego o zasady uczciwości, poszanowania drugiego człowieka i odpowiedzialność.

Chcemy uczyć patrzeć nie tylko na siebie ale wokół siebie!

Dzięki realizowanych przez nas warsztatom, kursom i zajęciom pozalekcyjnym a w okresie wakacyjnym obozom, półkoloniom, wspieramy możliwości indywidulanego rozwoju talentów i uzdolnień oraz zainteresowań młodzieży.

Kształtowanie postaw potrzeby edukacyjnego rozwoju młodych ludzi to cele projektów współfinansowanych przez różne instytucje publiczne, w tym EFS, które mieliśmy okazję realizować:
"Zawsze Warto" POKL.09.05.00-02-215/12
"Furtka" nr POKL.09.05.00-02-119/13
"Znam angielski mogę więcej" POKL.09.05.00-02-294/13
"Angielski – nowa szansa", "Furtka do kultury". Itd...

Naszą ofertę kierujemy nie tylko dla młodzieży ale także dla całych rodzin, które zapraszamy do spędzenia czasu wspólnie z dziećmi, w sposób dający szerokie możliwości realizowania różnego rodzaju aktywności w gronie rodzinnym.

Czas spędzony z własnym dzieckiem to inwestycja w jego przyszłość a najważniejszym sposobem trwałego przekazania dzieciom wartości jest własny przykład i harmonia między deklaracjami słownymi, a życiem.

Zachęcamy rodziców do budowania z dziećmi relacji opartej na zaufaniu.