Zapraszamy na PÓŁKOLONIĘ

półkolonie Wilkszyn

Wypełnione karty kwalifikacyjne, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym dziecka na określony termin (turnus), prosimy przesyłać mailowo (zdjęcie lub pdf) na adres: fundacjapromyk@gmail.com
lub dostarczyć osobiście na adres Brzezina, ul. M.Kopernika 85


Dokumenty do pobrania

PÓŁKOLONIE FUNDACJI PROMYK - co nas wyróżnia?

- Fundacja Promyk realizuje półkolonie zawsze pod nadzorem kuratorium oświaty.

- Wychowawcy muszą spełniać wymagania co do kwalifikacji oraz każda osoba zatrudniona przez fundację posiada zaświadczenie o niekaralności z rejestru sądowego,

- Prowadzimy działalność wychowawczo- edukacyjną już od 12 lat.

- Wychowaliśmy własne kadry - z nami dzieci będą bezpieczne.

- Zapewniamy ubezpieczenie NW uczestnikom oraz Odpowiedzialności Cywilnej wychowawców i kadry pomocniczej.

- Nie działamy dla zysku, pełnimy misję jako organizacja pożytku publicznego.

- Wypoczynek- Rekreacja - Edukacja - Rozwój , to misja naszych półkolonii!

- Posiadamy rekomendację Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini, z którym od wielu lat współdziałamy w realizacji zadań w obszarze kultury i edukacji w gminie Miękinia.

- Zarząd fundacji to wieloletni instruktorzy harcerscy i na metodzie harcerskiej opieramy nasze działania skierowane do dzieci i młodzieży.

Czuwaj!