zarezerwuj miejsce regulamin wypoczynku

Ładuję...

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Promyk z siedzibą w Brzezinie 55-330 ul. Kopernika 85, wpisanej do KRS 0000377209.
  2. W celu zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
  3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w zakresie niezbędnym do zorganizowania wypoczynku oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych karty kwalifikacyjnej uczestnika jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania jest odmowa przyjęcia uczestnika na obóz. Podanie danych osobowych na formularzu kontaktowym jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz.
  5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jeżeli odbywa się ono na podstawie wyrażonej zgody.
  6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych jeżeli uzna, iż przetwarzanie narusza przepisy.
  7. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail podanym na stronie "Kontakt".